LÖSBLAD/FLYGBLAD

Riktigt billiga lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st.>>
90g Offsettpapper 1.250 1 1.285 1 1.325 1 1.517 1 1.708 1
120g Offsettpapper 1.290 1 1.328 1 1.370 1 1.570 1 1.773 1
200g Offsettpapper 1.564 1 1.617 1 1.675 1 1.951 1 2.228 1
300g Offsetpapper 1.610 1 1.666 1 1.724 1 2.019 1 2.308 1
130g Silk-papper 1.120 3 1.125 3 1.130 3 1.450 3 1.480 3
170g Silk-papper 1.182 3 1.186 3 1.192 3 1.570 3 1.600 3
250g Silk-papper 1.303 3 1.308 3 1.315 3 1.764 1 1.837 3
350g Silk-papper 1.426 3 1.432 3 1.437 3 2.041 3 2.071 3
260g Chromocard 1.497 3 1.502 3 1.508 3 1.973 1 2.191 3
135g Återvunnet papper 1.410 1 1.459 1 1.506 1 1.743 1 1.977 1
0,125 mm tjockt plastark 2.866 1 2.988 1 3.120 1 3.760 1 4.401 1
0,250 mm tjockt plastark 4.090 1 4.280 1 4.484 1 5.457 1 6.444 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3